Producenci
Bestsellery
Monitor DELL Professional P2214H 24"
Monitor DELL Professional P2214H 24"
246,00 zł 200,00 zł
szt.
DELL Professional P2414H 24" 1920x1080
DELL Professional P2414H 24" 1920x1080
455,10 zł 370,00 zł
szt.
HP 840G1 4GB 250GB HDD Win10P I5-4300U-1.90-2C 14W 1600x900 INTEL CAM BK BT FR
HP 840G1 4GB 250GB HDD Win10P I5-4300U-1.90-2C 14W 1600x900 INTEL CAM BK BT FR
1 059,77 zł 859,77 zł 861,60 zł 699,00 zł
szt.
DELL Professional P2414H 24" 1920x1080
DELL Professional P2414H 24" 1920x1080
516,60 zł 420,00 zł
szt.
LENOVO X1CARBON - I7 5600U 2.60GHz - 8GB - 240GB SSD
LENOVO X1CARBON - I7 5600U 2.60GHz - 8GB - 240GB SSD
2 656,80 zł 2 160,00 zł
szt.
DELL Professional P2414H 24" 1920x1080
DELL Professional P2414H 24" 1920x1080
393,60 zł 320,00 zł
szt.
Dell PowerEdge R610 V2
Dell PowerEdge R610 V2
1 537,50 zł 1 250,00 zł
szt.
Monitor Dell Professional P2213 22" 1680x1050
Monitor Dell Professional P2213 22" 1680x1050
246,00 zł 200,00 zł
szt.
Rabat 5% przy pierwszych zakupach

I.  Regulamin Promocji

 1. Organizatorem Promocji jest firma CebITgroup® EP Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kominiarska 42 B, (51-180) Wrocław, wpisana  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476246 i której nadano NIP 8943042312 oraz numer REGON 021995311, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja trwa od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2018r. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Promocji, przy czym skrócenie Promocji nie może być dokonane z datą wsteczną. Skrócenie Promocji nie dotyczy osób, które do dnia wskazanego, jako jej zakończenie zgłosiły swoje Uczestnictwo i spełniły warunki Promocji.
 3. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, zwane dalej "Uczestnikami".
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacją.
 6. Warunkiem skorzystania z promocji jest zapisanie się na stronie Organizatora do otrzymywania newsletter-a oraz potwierdzenie otrzymywania newsletter-a na wskazany przy zapisie adres e-mail.
 7. Uczestnik, który zapisał się na stronie internetowej Organizatora do otrzymywania newsletter-a, jest uprawniony do jednorazowego skorzystania z pięcioprocentowego rabatu (słownie: pięć procent) przy pierwszych zakupach poleasingowego towaru oferowanego przez Organizatora.
 8. Rabat liczony jest od ceny towaru widniejącej na stronie Organizatora w chwili złożenia przez Uczestnika zamówienia.
 9. Uczestnik, który potwierdził otrzymywania newsletter-a, otrzymuje na adres mailowy kupon rabatowy, uprawniający do skorzystania z rabatu.
 10. Kupon rabatowy ważny jest przez 90 dni od dnia potwierdzenia otrzymywania newsletter-a na wskazany przy zapisie adres e-mail.
 11. Aby skorzystać z rabatu, Uczestnik w trakcie przechodzenia przez procedurę składania zamówienia zaznacza okienko „mam kupon rabatowy”, a następnie wpisuje w rubryce obok numer otrzymanego kuponu, po czym go zatwierdza (kliknięcie na polu „użyj”).
 12. Po potwierdzeniu zamówienia (kliknięcie na polu „zamawiam”), w przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków promocji otrzymuje on na podany adres e-mail fakturę Pro-Forma, w której uwzględniony zostanie rabat.
 13. W przypadku, gdy tylko część towarów objętych zamówieniem spełnia warunki objęcia rabatem, rabat jest naliczany jedynie do tej części towarów.
 14. Promocja nie dotyczy zakupów dokonanych przed zapisaniem się do otrzymywania newsetter-a.
 15. Skorzystanie z warunków promocji obejmuje jedynie zakupy dokonane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 16. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z warunkami promocji lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji przez Organizatora.
 17. Uczestnikowi, który odstąpił od umowy kupna towarów korzystając z Promocji lub zwrócił towar z powodu jego wad fizycznych zostaje zwrócona kwota, jaka została przez Uczestnika ostatecznie zapłacona za towar.
 18. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy zakupionego towaru.
 19. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 20. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej.

II. Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać listem poleconym do Organizatora na adres wskazany w pkt I ust. 1.
 2. Reklamacje przysługują osobom spełniającym warunki Uczestnictwa w Promocji.
 3. Reklamacje należy zgłaszać, nie później, niż po upływie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających wystąpienie z reklamacją.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres do doręczeń, jak również dokładny opis reklamacji.
 5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

III. Postanowienia końcowe 

 1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnicy mają dostęp do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.
 4. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne w wykluczeniem Uczestnika z Promocji.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o ochronie danych osobowych.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora – www.fajnykomputer.pl 
 7. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora - www.fajnykomputer.pl 
Promocje
HP 840G1 4GB 250GB HDD Win10P I5-4300U-1.90-2C 14W 1600x900 INTEL CAM BK BT FR
HP 840G1 4GB 250GB HDD Win10P I5-4300U-1.90-2C 14W 1600x900 INTEL CAM BK BT FR
1 059,77 zł 859,77 zł 861,60 zł 699,00 zł
szt.
HP 820G1 4 320 HDD Win 10 Pro I5-4300U-1.90-2C 12W 1366x768 INTEL CAM GSM BK BT
HP 820G1 4 320 HDD Win 10 Pro I5-4300U-1.90-2C 12W 1366x768 INTEL CAM GSM BK BT
950,30 zł 750,30 zł 772,60 zł 610,00 zł
szt.
HP 840G1 4GB Win10P I5-4300U-1.90-2C 14W 1600x900 INTEL CAM BK BT FR 240GB SSD nowy 2 lata gwarancji
HP 840G1 4GB Win10P I5-4300U-1.90-2C 14W 1600x900 INTEL CAM BK BT FR 240GB SSD nowy 2 lata gwarancji
1 354,97 zł 1 154,97 zł 1 101,60 zł 939,00 zł
szt.
HP 840G1 8GB Win10P I5-4300U-1.90-2C 14W 1600x900 INTEL CAM BK BT FR 120GB SSD nowy 2 lata gwarancji
HP 840G1 8GB Win10P I5-4300U-1.90-2C 14W 1600x900 INTEL CAM BK BT FR 120GB SSD nowy 2 lata gwarancji
1 256,57 zł 1 056,57 zł 1 021,60 zł 859,00 zł
szt.
HP 820G1 16GB 512 SSD Win 10 Pro I5-4300U-1.90-2C 12W 1366x768 INTEL CAM GSM BK BT
HP 820G1 16GB 512 SSD Win 10 Pro I5-4300U-1.90-2C 12W 1366x768 INTEL CAM GSM BK BT
1 614,50 zł 1 414,50 zł 1 312,60 zł 1 150,00 zł
szt.
do góry
Przejdź do porównywarki
Pokaż pełną wersję strony